231 lượt xem

Phương pháp dạy học theo dự án là gì

Phương pháp dạy học theo dự án

Phương pháp dạy học theo dự án

Dạy học theo dự án là một mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Nó giúp phát triển kiến thức và các kỹ năng liên quan thông qua những nhiệm vụ mang tính mở, khuyến khích học sinh tìm tòi, hiện thực hoá những kiến thức đã học trong quá trình thực hiện và tạo ra những sản phẩm của chính mình. Chương trình dạy học theo dự án được xây dựng dựa trên những câu hỏi định hướng quan trọng, lồng ghép các chuẩn nội dung và tư duy bậc cao trong những bối cảnh thực tế.

Bài học thiết kế theo dự án chứa đựng nhiều kỹ thuật dạy học khác nhau, có thể lôi cuốn được mọi đối tượng học sinh không phụ thuộc vào cách học của các em. Thông thường học sinh sẽ được làm việc với các chuyên gia và những thành viên trong cộng đồng để giải quyết vấn đề, hiểu sâu nội dung hơn. Các phương tiện kỹ thuật cũng được sử dụng để hỗ trợ việc học. Trong quá trình thực hiện dự án có thể vận dụng nhiều cách đánh giá khác nhau để giúp học sinh tạo ra những sản phẩm có chất lượng.

Khái niệm dạy học dự án là gì?

Khái niệm dạy học dự án

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó HS dưới sự điều khiển và giúp đỡ của GV tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành, thông qua đó tạo ra các sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, công bố được.

Phân loại dạy học dự án

+ Phân loại theo quỹ thời gian thực hiện dự án:
 • Dự án nhỏ: thực hiện trong một số giờ học, có thể từ 2 đến 6 giờ.
 • Dự án trung bình: thực hiện trong một số ngày (còn gọi là ngày dự án) nhưng giới hạn trong một tuần hoặc 40 giờ học.
 • Dự án lớn: được thực hiện với quỹ thời gian lớn, tối thiểu là một tuần, có thể kéo dài trong nhiều tuần.
Phân loại theo nhiệm vụ:
 • Dự án tìm hiểu: là dự án khảo sát thực trạng đối tượng.
 • Dự án nghiên cứu: nhằm giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện tượng, quá trình.
 • Dự án kiến tạo: tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm vật chất hoặc thực hiện các hành động thực tiễn, nhằm thực hiện những nhiệm vụ như trang trí, trưng bài, biểu diễn, sáng tác.
Phân loại theo mức độ phức hợp của nội dung học tập:
 • Dự án mang tính thực hành: là dự án có trong tâm là việc thực hiện một nhiệm vụ thực hành mang tính phức hợp trên cơ sở vận dụng kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học nhằm tạo ra một sản phẩm vật chất
 • Dự án mang tính tích hợp: là dự án mang nội dung tích hợp nhiều nội dung hoạt động như tìm hiểu thực tiễn, nghiên cứu lí thuyết, giải quyết vấn đề, thực hiện các hoạt động thực hành, thực tiễn

Ngoài các cách phân loại trên, còn có thể phân loại theo chuyên môn (dự án môn học, dự án liên môn, dự án ngoài môn học); theo sự tham gia của người học (dự án cá nhân, dự án nhóm, dự án lớp…).

Đặc điểm dạy học theo dự án

+ Định hướng thực tiễn.

+ Định hướng hứng thú người học.

+ Mang tính phức hợp, liên môn. 

+ Định hướng hành động.

+ Tính tự lực của người học.

+ Cộng tác làm việc.

+ Định hướng sản phẩm.

Các bước tổ chức dạy học dự án 

Bước Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Chuẩn bị

 • Xây dựng ý tưởng,
 • Lựa chọn chủ đề, tiểu chủ đề
 • Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập
 • Xây dựng bộ câu hỏi định hướng: xuất phát từ nội dung học và mục tiêu cần đạt được.
 • Thiết kế dự án: xác định lĩnh vực thực tiễn ứng dụng nội dung học, ai cần, ý tưởng và tên dự án.
 • Thiết kế các nhiệm vụ cho HS: làm thế nào để HS thực hiện xong thì bộ câu hỏi được giải quyết và các mục tiêu đồng thời cũng đạt được.
 • Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ GV và HS cũng như các điều kiện thực hiện dự án trong thực tế.
 • Làm việc nhóm để lựa chọn chủ đề dự án.
 • Xây dựng kế hoạch dự án: xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành và phân công công v iệc trong nhóm.
 • Chuẩn bị các nguồn thông tin đáng tin cậy để chuẩn bị thực hiện dự án.
 • Cùng GV thống nhất các tiêu chí đánh giá dự án.
2. Thực hiện dự án

 • Thu thập thông tin
 • Thực hiện điều tra
 • Thảo luận với các thành viên khác
 • Tham vấn giáo viên hướng dẫn
 • Theo dõi, hướng dẫn, đánh giá HS trong quá trình thực hiện dự án
 • Liên hệ các cơ sở, khách mời cần thiết cho HS.
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho các em thực hiện dự án.
 • Bước đầu thông qua sản phẩm cuối của các nhóm HS.
 • Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.
 • Tiến hành thu thập, xử lý thông tin thu được.
 • Xây dựng sản phẩm hoặc bản báo cáo.
 • Liên hệ, tìm nguồn giúp đỡ khi cần.
 • Thường xuyên phản hồi, thông báo thông tin cho GV và các nhóm khác.
3. Kết thúc dự án

 • Tổng hợp các kết quả
 • Xây dựng sản phẩm
 • Trình bày kết quả
 • Phản ánh lại quá trình học tập
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi báo cáo dự án.
 • Theo dõi, đánh giá sản phẩm dự án của các nhóm.
 • Chuẩn bị tiến hành giới thiệu sản phẩm.
 • Tiến hành giới thiệu sản phẩm.
 • Tự đánh giá sản phẩm dự án của nhóm.
 • Đánh giá sả